Atatürk ∞

1881 – ∞

Atatürk, gerçekten de Türklerin babasıydı. Bugün haritada, Osmanlı İmparatorluğunun darmadağın kırıntılarından kurtulmuş yoğun bir bütün olarak görünen Türkiye’yi o yaratmıştı. O olmasaydı, Türkiye ancak bu parçacıklardan biri olarak kalacak, başka ülkelerin imparatorlukları arasına sıkışmış, belki de bir uydu durumuna düşüp yutulmuş olacaktı. Atatürk, Türkleri bir millet haline getirmiş, yurt sevgilerini canlandırmış, onlarda kendilerine karşı bir saygı uyandırmıştı. Türkiye’ye sürekli bir siyasi sistem sağlamıştı. Şimdi, ülkesinin insanlarından; yurdunun çağdaş uyagarlık dünyasındaki yerini bulması için ölü geçmişi silip atmış, kişiliği ve eğitimiyle Avrupa milletleriyle boy ölçüşme yeteneği kazanmış yeni bir Türk tipi yetişiyordu.

* Bölüm 58: Türklerin Babası
Lord Kindross – Atatürk: Bir Milletin Yeniden Doğuşu

Atatürk was indeed the father of the Turks. The Turkey which now existed on the map, a compact whole salvaged from the wide-strewn fragments of the Ottoman Empire, was his creation. Without him, it might have been reduced to a mere fragment itself, enclosed by the empires of others and perhaps eventually absorbed as a satellite by one of them. He had made of it a nation, reviving its patriotism and restoring its self-respect. He had given it a durable political system. From among its people he was moulding a new type of Turk, fitting him by education and example to rank with the peoples of Europe, releasing him from a dead past to seek a place for his country in contemporary civilization.

* Chapter 58: Father of Turks
Lord Kindross – Atatürk: The Rebirth of a Nation

Download PDF

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.