Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Grafiği Yüksek Lisans Programı

Bilgisayar Grafiği Anabilim Dalı Yüksek Öğretim Kurulunun 06.04.2011 tarih ve B.30.0.EÖB-101.03.02-2323 sayılı kararıyla Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılmıştır.

Bilgisayar Grafiği Anabilim Dalı kariyerlerini bilimsel görselleştirme, bilgisayar oyunu geliştirme, bilgisayar animasyonu, çokluortam geliştirme, sanal gerçeklik gibi bilgisayar grafiğiyle ilişkili alanlarda eğitim yapmak isteyen yeterli altyapıya sahip olan öğrencilerin buluştuğu bir anabilim dalıdır.

Bilgisayar Grafiği Anabilim Dalı medya, film ve oyun sektörünün gerek duyduğu insan kaynaklarını yetiştirmek amacıyla öncelikle Bilgisayar Animasyonu ve Oyun Teknolojileri alanına odaklanmıştır. Bu amaçla ikinci öğretim kapsamında eğitim/öğretim veren Bilgisayar Animasyonu ve Oyun Teknolojileri Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılmıştır.

Bilgisayar Grafiği Anabilim Dalımızın bir diğer hedefi bilgisayar grafiği alanında çalışan, araştırma yapan bilim insanlarını biraraya getirerek ortak çalışmalar yapabilecekleri ortamları yaratmakdır. Bu sebeple Anabilim Dalı olarak bilimsel verilerin görselleştirilmesi, 3B modelleme teknikleri, etkileşimli sanal ortamlar, animasyon, oyun teknolojileri gibi alt alan başlıklarında konferanslar, çalıştay gibi etkinlerin düzenlenmesini sağlamak en büyük amaçlarımızdandır.

Başvurular için http://bit.ly/lpYwdn adresine gidiniz.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.